Kolobeh vody

Stručný opis V tomto súbore šiestich aktivít sa žiaci dozvedia o kolobehu vody a najmä o tom, ako voda v pôde prispieva k tomuto kolobehu a ako reaguje na jeho zmeny. Súbor praktických aktivít umožní žiakom bližšie sa pozrieť na procesy vyparovania a kondenzácie z voľnej vody a [...]