Kliimadetektorite projektid 2020-2021


Teemad  Äärmuslikud ilmastikuolud
  Kiidetud projekt


  Iirimaa
  Ilmamõõtmised


  Itaalia
  Kliimamuutus


  Hispaania
  Ilmamõõtmised


  Kreeka
  Kliimamuutus


  Itaalia
  Kliimamuutus
  Kiidetud projekt


  Hispaania
  Kliimamuutus


  Taani
  Kliimamuutus


  Taani
  Põllumajandus


  Hispaania
  Põllumajandus


  Hispaania
  Õhusaaste


  Iirimaa
  Kliimamuutus
  Kiidetud projekt


  Hispaania
  Jõed ja järved


  Hispaania
  Põllumajandus


  Hispaania
  Kliimamuutus


  Hispaania
  Kliimamuutus


  Hispaania
  Kliimamuutus
  Kiidetud projekt


  Hispaania
  Kliimamuutus


  Hispaania
  Linnad


  Hispaania
  Õhusaaste
  Kiidetud projekt


  Rumeenia
  Linnad


  Hispaania
  Õhusaaste


  Hispaania
  Kliimamuutus


  Itaalia
  Äärmuslikud ilmastikuolud
  Kiidetud projekt


  Itaalia
  Kliimamuutus


  Hispaania
  Linnad


  Mehhiko
  Kliimamuutus
  Kiidetud projekt


  Itaalia
  Põllumajandus


  Rumeenia
  Ookeanid


  Portugal
  Üleujutused ja põuad


  Hispaania
  Õhusaaste


  Portugal
  Kliimamuutus


  Brasiilia
  Ilmamõõtmised


  Brasiilia
  Põllumajandus


  Hispaania
  Taimestik ja loomastik


  Brasiilia
  Metsade hävitamine
  Kiidetud projekt


  Austria
  Kliimamuutus


  Brasiilia
  Ookeanid


  Rootsi
  Õhusaaste


  Portugal
  Kliimamuutus


  Austria