Klimaatdetectives Projecten 2022-2023


Onderwerp van het project: Klimaatverandering

Projecttitel: Stijgende zeespiegel in Valencia

Team: Costa en perill

IES FRANCESC FERRER I GUÀRDIA   València   Espanya   7 Leeftijd student: 14-15 jaar oud

Onderzoeksvraag

Waarom stijgt de zeespiegel?
¿Por qué sube el nivel del mar?

Samenvatting van het project
Het probleem: Het publiek bewust maken van het probleem

Het doel van dit project was om te onderzoeken waarom de zeespiegel stijgt. Met dit onderzoek kwamen we erachter dat de zee langzaam stijgt, maar wel stijgt en dat de zee zal blijven stijgen als we niets veranderen. We interviewden twee lokale bewoners op het strand: La casa Isabel en PANS & company, en we hebben ook vreemden op het strand geïnterviewd. Toen we al hun antwoorden zagen, realiseerden we ons dat mensen denken dat dit gebeurt omdat we veel afval in zee gooien of omdat we vervuilen. We hebben ook gemerkt dat er mensen zijn die er niet veel belang aan hechten door hun bezorgdheid alleen uit te spreken over het al dan niet doorgaan van de strandbars.
Over het algemeen hebben we gezien dat er veel mensen zijn die niet op de hoogte zijn van wat er echt aan de hand is.
We hebben ook bekeken wat de deskundigen in het VN-panel zeggen: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf Pagina 1181. We hebben gezien dat we, afhankelijk van hoe we handelen, verschillende scenario's of RPC kunnen hebben. Op het web konden we in grafieken de tendens van de zeespiegelstijging zien, afhankelijk van het scenario.
Tot slot moeten we mensen informeren over wat er aan de hand is, want nu is het nog geen zichtbaar probleem, maar over een paar jaar wel en dan is er geen oplossing.

El objetivo de este proyecto era investigar porbre por qué sube el nivel del mar. Met dit onderzoek hebben we ontdekt dat de zee slechts langzaam, maar zeker onderloopt en dat als we niets doen, de dingen blijven onderlopen. We spraken met twee bewoners van het strand: La casa Isabel y PANS & company, y también entrevistamos personas desconocidas por la playa. Bij het zien van al hun antwoorden kregen we te horen dat de mensen denken dat dit gebeurt omdat we veel afval in de zee gooien of omdat we vervuild zijn. We hebben ook gemerkt dat er mensen zijn die het niet zo belangrijk vinden om hun bezorgdheid uit te spreken over het al dan niet voortzetten van de chiringuitos de playa.
In het algemeen hebben we gezien dat er veel mensen zijn die niet op de hoogte zijn van wat er echt gebeurt.
Een ander ding dat we hebben gedaan is opnieuw bekijken wat de experts van het ONU-panel zeggen: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf Pagina 1181. Hemos observado que dependiendo de cómo actuemos podemos tener diferentes escenarios o RPC. In la web pudimos verifir en gráficos la tendencia que tendría a subir el nivel del mar dependiendo del escenario.
Tot slot, als conclusie, moeten we de mensen informeren over wat er aan de hand is, want er is nu geen zichtbaar probleem, maar over een paar jaar is er wel een oplossing.

Belangrijkste resultaten en conclusies
Mogelijke scenario's aan de Valenciaanse kust

De eindconclusie zou zijn dat de zeespiegel langzaam stijgt en dat hier verandering in moet komen, anders zullen de gevolgen nog erger zijn.
Het zeeniveau stijgt heel langzaam, we merken het nauwelijks, maar tegen 2040 zal het met 20 cm gestegen zijn. Aan de kant van de mensen hebben we in de interviews gemerkt dat ze hier niet genoeg belang aan hechten omdat het hen op dit moment niet raakt, en ze zijn erg ongeïnformeerd. Velen hebben misvattingen.
Het beste zou zijn om iedereen te informeren en met collectieve oplossingen te komen, zodat de zeespiegel niet blijft stijgen.
Om tot deze conclusie te komen, hebben we verschillende scenario's bekeken van hoe de zeespiegel in de loop der jaren zal stijgen. En inderdaad, tegen het jaar 2040 zal een groot deel van de Valenciaanse kust onder water staan. Dit heeft niet alleen gevolgen voor Valencia, maar het is een wereldwijd probleem en kustplaatsen en stranden kunnen onder water komen te staan.
Als we naar deze afbeelding kijken, kunnen we de conclusie trekken dat de Valenciaanse kust in de nabije toekomst onder water zal komen te staan, bijvoorbeeld de Albufera de València, volgens deskundigen zal deze Albufera tegen 2050 onder water staan, wat gevolgen zal hebben voor de flora en fauna.

De uiteindelijke conclusie is dat de zeespiegel veel te laag is en dat we dit moeten veranderen, maar dat de gevolgen minder ernstig zullen zijn.
El nivel del mar está subiendo muy poco a poco, casi ni lo notamos, pero en 2040 habrá subido 20cm. Por parte de la gente, hemos notado en las entrevistas que no le dan la suficiente importancia a esto porque actualmente no les afecta, y están muy desinformados. Velen hebben verkeerde ideeën.
Het beste zou zijn om iedereen te informeren en collectieve oplossingen aan te dragen zodat het waterpeil niet blijft stijgen.
Om tot deze conclusie te komen, hebben we verschillende scenario's geobserveerd over hoe de zeespiegel over een aantal jaar zal dalen. In 2040 zal een groot deel van de kust van Valencia bedekt zijn met water. Dit is niet alleen van invloed op Valencia, maar het is een wereldwijd probleem, omdat het kan gebeuren dat kuststeden en speeltuinen onder water komen te staan.
Als we naar dit beeld kijken, kunnen we concluderen dat de kust van Valencia in de nabije toekomst onder water zal komen te liggen, bijvoorbeeld de Albufera de València, en de experts denken dat deze Albufera in 2050 onder water zal komen te liggen, wat gevolgen zal hebben voor de flora en fauna.

Wat is de volgende stap? Acties om een verschil te maken en het probleem te helpen verminderen
Het probleem: Het publiek bewust maken van het probleem

We moeten beginnen het probleem zichtbaar te maken, want mensen komen niet in actie omdat ze zich niet realiseren wat er werkelijk aan de hand is. Daarom gaan we een informatiecampagne over dit onderwerp voeren om de Valencianen bewust te maken van het enorme probleem waarmee we te maken hebben.
Ons doel voor de campagne is om het probleem dat we in Valencia hebben (hoewel het een wereldwijd probleem is) zichtbaar te maken. We zijn begonnen met het ontwerpen van posters. Om het effect ervan te vergroten, hebben we een persbericht geschreven om de lokale media te informeren, zodat onze campagne zoveel mogelijk mensen bereikt.

Hay que empezar a darle visibilidad al problema ya que la gente no actúa porque no se da cuenta de lo que realmente pasa. Daarom gaan we een informatiecampagne over dit onderwerp opzetten om de valencianos bewust te maken van het enorme probleem dat we hebben.
Nuestro objetivo para la campaña es visibilizar el problema que tenemos en València (aunque es un problema global). Hemos empezado diseñando carteles. Om het effect ervan te vergroten, hebben we een persbericht opgesteld om de lokale communicatiemedia te informeren met als doel ervoor te zorgen dat onze campagne zo veel mogelijk mensen bereikt.

Projectlink:

https://chng.it/XjCYYQR2

Projectposter:

Download projectposter PDF

Dit project werd automatisch vertaald naar het Engels.
Projecten worden gemaakt door de teams en zij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de gedeelde gegevens.
← Alle projecten