Klíma detektívek Projektek 2022-2023


A projekt témája: Klímaváltozás

A projekt címe: A tengerszint emelkedése Valenciában

Csapat: Costa en perill

IES FRANCESC FERRER I GUÀRDIA   València   Espanya   7 A diák életkora: 14-15 évesek

Kutatási kérdés

Miért emelkedik a tengerszint?
¿Por qué sube el nivel del mar?

A projekt összefoglalása
A probléma: A probléma tudatosítása a közvéleményben

A projekt célja annak vizsgálata volt, hogy miért emelkedik a tengerszint. Ezzel a kutatással kiderítettük, hogy a tenger lassan emelkedik, de emelkedik, és ha nem változtatunk a dolgokon, akkor tovább fog emelkedni. Két helybélit kérdeztünk meg a tengerparton: La casa Isabel és a PANS & company, valamint idegenekkel is készítettünk interjút a tengerparton. Amikor láttuk az összes válaszukat, rájöttünk, hogy az emberek azt gondolják, hogy ez azért történik, mert sok hulladékot dobunk a tengerbe, vagy mert szennyezzük. Azt is észrevettük, hogy vannak olyan emberek, akik nem tulajdonítanak ennek nagy jelentőséget azzal, hogy csak azzal kapcsolatban nyilatkoznak, hogy a strandbárok folytatódnak-e vagy sem.
Általánosságban azt láttuk, hogy sokan vannak, akik nincsenek tájékoztatva arról, hogy mi is történik valójában.
Egy másik dolog, amit szintén megtettünk, hogy áttekintettük, mit mondanak az ENSZ-panel szakértői: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf 1181. oldal. Megfigyeltük, hogy attól függően, hogy hogyan cselekszünk, különböző forgatókönyvek vagy RPC-k alakulhatnak ki. Az interneten grafikonokon láthattuk a tengerszint emelkedésének tendenciáját a forgatókönyvtől függően.
Végezetül, befejezésül, tájékoztatnunk kell az embereket arról, hogy mi történik, mert ez most nem látható probléma, de néhány év múlva az lesz, és nem lesz megoldás.

El objetivo de este proyecto era investigar sobre por qué sube el nivel del mar. Con esta investigación nos hemos informado que el mar sube de manera lenta, pero sube y que si no cambiamos las cosas seguirá subiendo. Entrevistamos a dos locales de la playa: La casa Isabel y PANS & company, y también entrevistamos personas desconocidas por la playa. Al ver todas sus respuestas nos dimos cuenta de que la gente cree que esto pasa porque tiramos muchos residuos al mar o porque contaminamos. También hemos notado que hay gente que no le da mucha importancia al comentar su preocupación solo sobre si los chiringuitos de playa continuarán o no.
En general hemos visto que hay mucha gente que no está informada de lo que realmente está pasando.
Otra cosa que también hemos hecho es revisar qué dicen los expertos del panel de la ONU: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf Pagina 1181. Hemos observado que dependiendo de cómo actuemos podemos tener diferentes escenarios o RPC. En la web pudimos ver en gráficos la tendencia que tendría a subir el nivel del mar dependiendo del escenario.
Finalmente, como conclusión tenemos que informar a la gente de lo que pasa porque ahora no es un problema visible, pero dentro de unos años sí y no habrá solución.

Főbb eredmények és következtetések
Lehetséges forgatókönyvek a valenciai partvidéken

A végső következtetés az lenne, hogy a tengerszint lassan emelkedik, és ezen változtatni kell, különben a következmények súlyosabbak lesznek.
A tengerszint nagyon lassan emelkedik, alig vesszük észre, de 2040-re 20 cm-t fog emelkedni. Az emberek részéről azt vettük észre az interjúk során, hogy nem tulajdonítanak ennek elég nagy jelentőséget, mert jelenleg nem érinti őket, és nagyon tájékozatlanok. Sokaknak vannak téves elképzeléseik.
A legjobb lenne, ha mindenkit tájékoztatnánk, és közös megoldásokat találnánk ki, hogy a tengerszint ne emelkedjen tovább.
E következtetés levonásához különböző forgatókönyveket vizsgáltunk arra vonatkozóan, hogy a tengerszint hogyan fog emelkedni az évek során. És valóban, 2040-re a valenciai partvidék nagy része víz alá kerül. Ez nem csak Valenciát érinti, hanem globális problémáról van szó, és a tengerparti városok és strandok víz alá kerülhetnek.
Ha ezt a képet nézzük, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a valenciai partvidék a közeljövőben a tenger alá kerül, például az Albufera de València, a szakértők szerint 2050-re ez az Albufera víz alá kerül, ami hatással lesz a növény- és állatvilágra.

La conclusión final sería que el nivel de mar sube de manera lenta y hay que cambiar eso sino las consecuencias serán peores.
El nivel del mar está subiendo muy poco a poco, casi ni lo notamos, pero en 2040 habrá subido 20cm. Por parte de la gente, hemos notado en las entrevistas que no le dan la suficiente importancia a esto porque actualmente no les afecta, y están muy desinformados. Muchos tienen ideas erróneas.
Lo mejor sería informar a todo el mundo y poner soluciones colectivas para que no siga aumentando el nivel del mar.
Para llegar a esta conclusión hemos observado diferentes escenarios sobre cómo va subiendo el nivel del mar a lo largo de estos años. Y efectivamente, en el año 2040, gran parte de la costa valenciana quedará sumergido bajo agua. Esto no solo afecta a Valencia, sino que es un problema global por lo que podrían quedar sumergidos ciudades costeras y playas.
Figyelembe véve ezt a képet, a szakértőink arra a következtetésre jutottak, hogy a valenciai partvidék egy jövőbeli időszakban a tengerpart, például a valenciai Albufera, a szakértők azt feltételezik, hogy 2050-ig ez az Albufera is felszínre fog emelkedni, ami hatással lesz a növény- és állatvilágra.

Mi a következő lépés? Tevékenységek a változás érdekében és a probléma enyhítésére
A probléma: A probléma tudatosítása a közvéleményben

El kell kezdenünk láthatóvá tenni a problémát, mivel az emberek azért nem cselekszenek, mert nem tudják, hogy valójában mi történik. E célból tájékoztató kampányt fogunk folytatni a témában, hogy felhívjuk a valenciaiak figyelmét arra, hogy milyen hatalmas problémával állunk szemben.
A kampány célja, hogy láthatóvá tegyük a valenciai problémát (bár ez egy globális probléma). A kampányt plakátok tervezésével kezdtük. A hatás fokozása érdekében sajtóközleményt írtunk, hogy tájékoztassuk a helyi médiát, hogy kampányunk minél több emberhez eljusson.

Hay que empezar a darle visibilidad al problema ya que la gente no actúa porque no se da cuenta de lo que realmente pasa. Para ello vamos a llevar a cabo una campaña informativa sobre el tema buscando concienciar a los valencianos del problema tan grande que tenemos delante.
Nuestro objetivo para la campaña es visibilizar el problema que tenemos en València (aunque es un problema global). Hemos empezado diseñando carteles. Para impulsar su efecto, hemos redactado una nota de prensa para informar a los medios de comunicación locales con el objetivo de conseguir que nuestra campaña llegue a la mayor cantidad de gente posible.

Projekt link:

https://chng.it/XjCYYQR2

Projektplakát:

Projektplakát letöltése PDF

Ezt a projektet automatikusan lefordították angolra.
A projekteket a csapatok hozzák létre, és teljes felelősséget vállalnak a megosztott adatokért.
← Minden projekt