Projekty Climate Detectives 2022-2023


Téma projektu: Změna klimatu

Název projektu: Stoupající hladina moře ve Valencii

Tým: Costa en perill

IES FRANCESC FERRER I GUÀRDIA   València   Espanya   7 Věk studenta: 14-15 let

Výzkumná otázka

Proč stoupá hladina moře?
¿Por qué sube el nivel del mar?

Shrnutí projektu
Problém: Zvyšování povědomí veřejnosti o problému

Cílem tohoto projektu bylo zjistit, proč stoupá hladina moře. Díky tomuto výzkumu jsme zjistili, že hladina moře sice stoupá pomalu, ale stoupá, a pokud nic nezměníme, bude stoupat i nadále. Na pláži jsme vedli rozhovory se dvěma místními obyvateli: La casa Isabel a PANS & company a také jsme na pláži vyzpovídali cizince. Když jsme viděli všechny jejich odpovědi, uvědomili jsme si, že si lidé myslí, že se to děje proto, že do moře házíme hodně odpadu nebo že ho znečišťujeme. Všimli jsme si také, že jsou lidé, kteří tomu nepřikládají velký význam, když komentují své obavy pouze tím, zda plážové bary budou pokračovat, nebo ne.
Obecně jsme se přesvědčili, že existuje mnoho lidí, kteří nejsou informováni o tom, co se skutečně děje.
Další věc, kterou jsme také udělali, je přehled toho, co říkají odborníci z panelu OSN: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf Strana 1181. Vypozorovali jsme, že v závislosti na tom, jak jednáme, můžeme mít různé scénáře nebo RPC. Na webu jsme si mohli v grafech prohlédnout tendenci vzestupu mořské hladiny v závislosti na scénáři.
Závěrem bych chtěl říci, že musíme lidi informovat o tom, co se děje, protože teď to není viditelný problém, ale za pár let bude a nebude mít řešení.

El objetivo de este proyecto era investigar sobre por qué sube el nivel del mar. Con esta investigación nos hemos informado que el mar sube de manera lenta, pero sube y que si no cambiamos las cosas seguirá subiendo. Entrevistamos a dos locales de la playa: La casa Isabel y PANS & company, y también entrevistamos personas desconocidas por la playa. Al ver todas sus respuestas nos dimos cuenta de que la gente cree que esto pasa porque tiramos muchos residuos al mar o porque contaminamos. También hemos notado que hay gente que no le da mucha importancia al comentar su preocupación solo sobre si los chiringuitos de playa continuarán o no.
En general hemos visto que hay mucha gente que no está informada de lo que realmente está pasando.
Otra cosa que también hemos hecho es revisar qué dicen los expertos del panel de la ONU: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf Pagina 1181. Hemos observado que dependiendo de cómo actuemos podemos tener diferentes escenarios o RPC. En la web pudimos ver en gráficos la tendencia que tendría a subir el nivel del mar dependiendo del escenario.
Finalmente, como conclusión tenemos que informar a la gente de lo que pasa porque ahora no es un problema visible, pero dentro de unos años sí y no habrá solución.

Hlavní výsledky a závěry
Možné scénáře na valencijském pobřeží

Konečným závěrem by mělo být, že hladina moří pomalu stoupá a to je třeba změnit, jinak budou následky ještě horší.
Hladina moří stoupá velmi pomalu, sotva si toho všimneme, ale do roku 2040 stoupne o 20 cm. Co se týče lidí, v rozhovorech jsme si všimli, že tomu nepřikládají dostatečný význam, protože se jich to v současné době netýká a jsou velmi neinformovaní. Mnozí mají mylné představy.
Nejlepší by bylo všechny informovat a společně přijít s řešením, aby se hladina moří dále nezvyšovala.
Abychom dospěli k tomuto závěru, prozkoumali jsme různé scénáře, jak bude hladina moře v průběhu let stoupat. A skutečně, do roku 2040 bude velká část valencijského pobřeží ponořena pod vodou. To se netýká pouze Valencie, ale jedná se o celosvětový problém a pobřežní města a pláže by mohly být zatopeny.
Při pohledu na tento obrázek můžeme dojít k závěru, že valencijské pobřeží bude v blízké budoucnosti ponořeno pod hladinu moře, například Albufera de València, odborníci předpokládají, že do roku 2050 bude tato Albufera ponořena, což ovlivní flóru a faunu.

La conclusión final sería que el nivel de mar sube de manera lenta y hay que cambiar eso sino las consecuencias serán peores.
El nivel del mar está subiendo muy poco a poco, casi ni lo notamos, pero en 2040 habrá subido 20cm. Por parte de la gente, hemos notado en las entrevistas que no le dan la suficiente importancia a esto porque actualmente no les afecta, y están muy desinformados. Muchos tienen ideas erróneas.
Lo mejor sería informar a todo el mundo y poner soluciones colectivas para que no siga aumentando el nivel del mar.
Para llegar a esta conclusión hemos observado diferentes escenarios sobre cómo va subiendo el nivel del mar a lo largo de estos años. Y efectivamente, en el año 2040, gran parte de la costa valenciana quedará sumergido bajo agua. Esto no solo afecta a Valencia, sino que es un problema global por lo que podrían quedar sumergidos ciudades costeras y playas.
Observando a esta imagen sacaríamos la conclusión de que la costa valenciana en un futuro próximo quedaría sumergida bajo el mar, por ejemplo la Albufera de València, los expertos insinúan de que de aquí a 2050 esta Albufera querdaría sumergida, cosa que afectaría a la flora y a la fauna.

Co bude dál? Akce, které pomohou změnit a zmírnit tento problém
Problém: Zvyšování povědomí veřejnosti o problému

Musíme tento problém začít zviditelňovat, protože lidé nejednají, protože si neuvědomují, co se skutečně děje. Za tímto účelem se chystáme uskutečnit informační kampaň o této problematice, abychom zvýšili povědomí Valencijců o obrovském problému, kterému čelíme.
Cílem naší kampaně je zviditelnit problém, se kterým se potýkáme ve Valencii (ačkoli jde o celosvětový problém). Začali jsme tvorbou plakátů. Abychom zvýšili její účinek, napsali jsme tiskovou zprávu, o které jsme informovali místní média, aby se naše kampaň dostala k co největšímu počtu lidí.

Hay que empezar a darle visibilidad al problema ya que la gente no actúa porque no se da cuenta de lo que realmente pasa. Para ello vamos a llevar a cabo una campaña informativa sobre el tema buscando concienciar a los valencianos del problema tan grande que tenemos delante.
Naším cílem v rámci kampaně je zviditelnit problém, který máme ve Valencii (ačkoli je to problém globální). Hemos empezado diseñando carteles. Para impulsar su efecto, hemos redactado una nota de prensa para informar a los medios de comunicación locales con el objetivo de conseguir que nuestra campaña llegue a la mayor cantidad de gente posible.

Odkaz na projekt:

https://chng.it/XjCYYQR2

Plakát projektu:

Stáhnout plakát projektu PDF

Tento projekt byl automaticky přeložen do češtiny.
Projekty vytvářejí týmy a přebírají plnou odpovědnost za sdílená data.
← Všechny projekty