Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: De bewakers van het bos

Griekenland 12 jaar, 13 jaar   20, 4 / 10

Projecttitel:

Μελέτη & Προστασία του Περιαστικού Άλσου Κορυλόβου Δράμας

Onderzoeksvraag

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα και οι κίνδυνοι που τα απειλούν.

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

Οι αλλαγές που υπέστει το περιαστικό άλσος του Κορυλόβου Δράμας μέσα στον χρόνο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και της ανθρωπογενούς δραστηριότητας. Οι κίνδυνοι που το απειλούν και πως μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε.

Onderwerp project

Klimaatverandering

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

Θα επεξεργαστούμε μια χρονική σειρά δοριφορικών εικόνων από την πλατφορμα EO Browser για να μελετήσουμε την επίδραση της κλιματικης στην ανάπτυξη και στην πιθανή παθογένεια του περιαστικού δάσους Κορυλόβου.
Θα κατασκευάσουμε έναν μετεωρολογικό σταθμό με arduino και αισθητήρες μέτρησης και θα πάρουμε μετρήσεις με κλασικά όργανα του εργαστηρίου φυσικών επιστημών για να εντοπίσουμε τις μετεωρολογικές συνθήκες που είναι επιβλαβείς για το δάσος.
Θα μελετήσουμε στο πεδίο τους πιθανούς κινδυνους που απειλούν το περιαστικό άλσος, όπως η ρύπανση και οι πυρκαγές και θα προτείνουμε λύσεις.


Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het geïdentificeerde probleem behoort.