Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: Strážci lesa

Řecko 12 let, 13 let   20, 4 / 10

Název projektu:

Μελέτη & Προστασία του Περιαστικού Άλσου Κορυλόβου Δράμας

Výzkumná otázka

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα και οι κίνδυνοι που τα απειλούν.

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

Οι αλλαγές που υπέστει το περιαστικό άλσος του Κορυλόβου Δράμας μέσα στον χρόνο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και της ανθρωπογενούς δραστηριότητας. Οι κίνδυνοι που το απειλούν και πως μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε.

Téma projektu

Změna klimatu

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

Θα επεξεργαστούμε μια χρονική σειρά δοριφορικών εικόνων από την πλατφορμα EO Browser για να μελετήσουμε την επίδραση της κλιματικης στην ανάπτυξη και στην πιθανή παθογένεια του περιαστικού δάσους Κορυλόβου.
Θα κατασκευάσουμε έναν μετεωρολογικό σταθμό με arduino και αισθητήρες μέτρησης και θα πάρουμε μετρήσεις με κλασικά όργανα του εργαστηρίου φυσικών επιστημών για να εντοπίσουμε τις μετεωρολογικές συνθήκες που είναι επιβλαβείς για το δάσος.
Θα μελετήσουμε στο πεδίο τους πιθανούς κινδυνους που απειλούν το περιαστικό άλσος, όπως η ρύπανση και οι πυρκαγές και θα προτείνουμε λύσεις.


Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.