Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Οι φύλακες του δάσους

Ελλάδα 12 ετών, 13 ετών   20, 4 / 10

Τίτλος του έργου:

Μελέτη & Προστασία του Περιαστικού Άλσου Κορυλόβου Δράμας

Ερευνητικό ερώτημα

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα και οι κίνδυνοι που τα απειλούν.

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Οι αλλαγές που υπέστει το περιαστικό άλσος του Κορυλόβου Δράμας μέσα στον χρόνο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και της ανθρωπογενούς δραστηριότητας. Οι κίνδυνοι που το απειλούν και πως μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε.

Θέμα έργου

Κλιματική αλλαγή

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Θα επεξεργαστούμε μια χρονική σειρά δοριφορικών εικόνων από την πλατφορμα EO Browser για να μελετήσουμε την επίδραση της κλιματικης στην ανάπτυξη και στην πιθανή παθογένεια του περιαστικού δάσους Κορυλόβου.
Θα κατασκευάσουμε έναν μετεωρολογικό σταθμό με arduino και αισθητήρες μέτρησης και θα πάρουμε μετρήσεις με κλασικά όργανα του εργαστηρίου φυσικών επιστημών για να εντοπίσουμε τις μετεωρολογικές συνθήκες που είναι επιβλαβείς για το δάσος.
Θα μελετήσουμε στο πεδίο τους πιθανούς κινδυνους που απειλούν το περιαστικό άλσος, όπως η ρύπανση και οι πυρκαγές και θα προτείνουμε λύσεις.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.