Tervetuloa Climate Detectives Expert Dashboardiin!

Täältä löydät hankkeet, joista tarvitsemme palautetta.

Climate Detectives (tutkimusluokka)

Joukkue: Metsän vartijat

Kreikka 12-vuotias, 13-vuotias   20, 4 / 10

Hankkeen nimi:

Μελέτη & Προστασία του Περιαστικού Άλσου Κορυλόβου Δράμας

Tutkimuskysymys

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα и η κίνδυνοι που τα απειλούν.

Määrittele paikallinen ympäristö-/ilmasto-ongelma, jota haluat tutkia.

Οι αλλαγές που υπέστει το περιαστικό άλσος του Κορυλόβου Δράμας μέσα στον χρόνο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και της ανθρωπογενούς δραστηριότητας. Οι κίνδυνοι που το απειλούν и πως voimme να их αντιμετωπίσουμε.

Hankkeen aihe

Ilmastonmuutos

Kuvaile, miten aiot tutkia tunnistettua ongelmaa ja mitä tietoja aiot analysoida.

Θα επεξεργαστούμε μια χρονική σειρά δοριφορικών εικόνων από την πλατφορμα EO Browser για να μελετήσουμε την επίδραση της κλιματικης στην ανάπτυξη και στην πιθανή παθογένεια του περιαστικού δάσους Κορυλόβου.
Θα κατασκευάσουμε έναν μετεωρολογικό σταθμό με arduino und αισθητήρες μέτρησης και θα πάρουμε μετρήσεις με κλασικά όργανα. του εργαστηρίου φυσικών επιστημών για να εντοπίσουμε τις μετεωρολογικές συνθήκες που είναι επιβλαβείς για το δάσος.
Θα μελετήσουμε στο πεδίο τους πιθανούς κινδυνους που απειλούν το περιαστικό άλσος, όπως η ρύπανση и η πυρκαγές και θα προτείνουμε λύσεις.


Palautteesi

Asiantuntijapalaute Vaihe 1 - 2023-2024
Onko ehdotettu ongelma ongelma, jota oppilaat voivat itse asiassa tutkia? Onko se toteutettavissa, realistinen? Selittäkää miksi tai miksi ei. Onko suhde ilmastoon/paikalliseen ympäristöön selvitetty? Ilmoittakaa tarvittaessa laajempi tieteellinen konteksti, johon tunnistettu ongelma kuuluu.