Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Strażnicy lasu

Grecja 12 lat, 13 lat   20, 4 / 10

Tytuł projektu:

Μελέτη & Προστασία του Περιαστικού Άλσου Κορυλόβου Δράμας

Pytanie badawcze

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα και οι κίνδυνοι που τα απειλούν.

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Οι αλλαγές που υπέστει το περιαστικό άλσος του Κορυλόβου Δράμας μέσα στον χρόνο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και της ανθρωπογενούς δραστηριότητας. Οι κίνδυνοι που το απειλούν και πως μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Θα επεξεργαστούμε μια χρονική σειρά δοριφορικών εικόνων από την πλατφορμα EO Browser για να μελετήσουμε την επίδραση της κλιματικης στην ανάπτυξη και στην πιθανή παθογένεια του περιαστικού δάσους Κορυλόβου.
Θα κατασκευάσουμε έναν μετεωρολογικό σταθμό με arduino και αισθητήρες μέτρησης και θα πάρουμε μετρήσεις με κλασικά όργανα εργαστηρίου φυσικών επιστημών για να εντοπίσουμε τις μετεωρολογικές συνθήκες που είναι επιβλαβείς για το δάσος.
Θα μελετήσουμε στο πεδίο τους πιθανούς κινδυνους που απειλούν το περιαστικό άλσος, όπως η ρύπανση και οι πυρκαγές και θα προτείνουμε λύσεις.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.