V tomto krátkém videu vysvětluje klimatoložka Dr. Natalie Douglasová rozdíl mezi počasím, proměnlivostí klimatu a změnou klimatu. Natalie působí jako pedagogická a výzkumná pracovnice na Univerzitě v Surrey a spolupracuje s námi na školním projektu Climate Detectives. Toto video je součástí webináře "seznamte se s vědcem", který jsme uspořádali na podporu učitelů a týmů žáků účastnících se projektu. Chcete-li se o projektu dozvědět více, navštivte webové stránky Climate Detectives.