Tässä vaiheessa ryhmien on määriteltävä ilmasto-ongelma, jota ne haluavat tutkia "Climate Detectives"-menetelmällä, ja toimitettava tutkimussuunnitelmansa.