Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Panagiota Protopapa

Hellas 12 år gammel   15 / 5

Prosjektets tittel:

klimaendringer og brannhendelser i den sørlige regionen Peloponnes

Forskningsspørsmål

Hvordan påvirker klimaendringene hyppigheten av brannhendelser på Sør-Peloponnes?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Den sørlige delen av Peloponnes opplever stadig flere tørkeperioder, spesielt i sommersesongen.
På den annen side mottar denne regionen mange hetebølger fra de nordlige delene av Afrika, blandet med atmosfæriske barometriske systemer som kommer til området fra Nord-Europa.

Dette samspillet endrer det lokale mikroklimaet og profilen til branner som ofte har oppstått tidligere.

Vi ønsker å undersøke samspillet mellom disse faktorene systematisk i lys av de globale klimaendringene, spesielt med tanke på brannhendelser registrert om sommeren, samt sent på våren og tidlig på høsten.

Tema for prosjektet

Skogbranner

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Vi ønsker å bruke noe slikt som data fra sentinelkonstellasjonen, kombinert med registrerte hendelser fra brannvesenene i vårt område.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.