Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Panagiota Protopapa

Grecja 12 lat   15 / 5

Tytuł projektu:

Zmiany klimatu i pożary w południowym regionie Peloponezu

Pytanie badawcze

Jak zmiany klimatu wpływają na częstotliwość występowania pożarów na południowym Peloponezie?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Południowa część Peloponezu doświadcza coraz częstszych okresów suszy, szczególnie w sezonie letnim.
Z drugiej strony region ten przyjmuje wiele fal upałów napływających z północnych części Afryki, zmieszanych z atmosferycznymi układami barometrycznymi napływającymi do tego obszaru z północnej Europy.

To wzajemne oddziaływanie zmienia lokalny mikroklimat i profil pożarów, które często miały miejsce w przeszłości.

Chcielibyśmy systematycznie badać wzajemne oddziaływanie tych czynników w świetle globalnych zmian klimatycznych, szczególnie w odniesieniu do incydentów pożarowych odnotowanych w okresie letnim, a także późną wiosną i wczesną jesienią.

Temat projektu

Dzikie pożary

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Chcielibyśmy wykorzystać coś w rodzaju danych z konstelacji Sentinel w połączeniu z zarejestrowanymi incydentami ze straży pożarnej w naszym regionie.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.