Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: SILVERCITYRAIN

Hellas 13 år gammel   21 / 8

Prosjektets tittel:

Endringen av værforholdene i Argyroupolis

Forskningsspørsmål

Har værforholdene i Argyroupolis endret seg de siste 30 årene?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Vi har lagt merke til at det er en nedgang i nedbøren. Samtidig har det blitt færre dager med oppvarming på skolen med årene. Vi ønsker å finne ut om denne følelsen er reell.

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Vi skal registrere endringer i temperatur, luftfuktighet og nedbør i Argyroupolis-området. Vi skal bruke arduino- og microbit-teknologi til å måle værparametrene som interesserer oss. Vi skal dokumentere konklusjonene våre og sammenligne dem med eksisterende litteratur.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.