Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: SILVERCITYRAIN

Grecja 13 lat   21 / 8

Tytuł projektu:

Zmiana warunków pogodowych w Argyroupolis

Pytanie badawcze

Czy warunki pogodowe w Argyroupolis zmieniły się w ciągu ostatnich 30 lat?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Zauważyliśmy spadek opadów deszczu. Jednocześnie z biegiem lat zmniejsza się liczba dni, w których korzystamy z ogrzewania w szkole. Chcemy dowiedzieć się, czy to odczucie jest prawdziwe.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Będziemy rejestrować zmiany temperatury, wilgotności i poziomu opadów w rejonie Argyroupolis. Wykorzystamy arduino i technologię mikrobitów do pomiaru interesujących nas parametrów pogodowych. Udokumentujemy nasze wnioski i porównamy je z istniejącą literaturą.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.