Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: OLEA

Hellas 14 år gammel, 13 år gammel, 12 år gammel   5, 10, 4 /

Prosjektets tittel:

ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ

Forskningsspørsmål

Πως επέδρασαν οι κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν την τελευταία πενταετία σε ελαιόκτημα της Λέσβου στην παραγωγή ελαιολάδου.

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Η παραγωγή ελαιολάδου είναι άμεσα συνιφασμένη με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί αλλά και με τις ποικιλίες ελιών που έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες που συνήθως επικρατούν. Επειδή τα τελευταία χρόνια η παραγωγή βαίνει μειούμενη αλλά και η ποιότητα λαδιού δεν ανταποκρίνεται στην επιθυμητή υψηλή που κατά παράδοση επικρατούσε στους ελαιώνες της Λέσβου θα προσπαθήσουμε να συσχετίσουμε την επίδραση των κλιματολογικών συνθηκών της τελευταίας πενταετίας με την ποσότητα και ποιότητα του ελαιολάδου που παράγεται.

Tema for prosjektet

Landbruk

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.