Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: OLEA

Grecja 14 lat, 13 lat, 12 lat   5, 10, 4 /

Tytuł projektu:

ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ

Pytanie badawcze

Πως επέδρασαν οι κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν την τελευταία πενταετία σε ελαιόκτημα της Λέσβου στην παραγωγή ελαιολάδου.

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Η παραγωγή ελαιολάδου είναι άμεσα συνιφασμένη με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί αλλά και με τις ποικιλίες ελιών που έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες που συνήθως επικρατούν. Επειδή τα τελευταία χρόνια η παραγωγή βαίνει μειούμενη αλλά και η ποιότητα λαδιού δεν ανταποκρίνεται στην επιθυμητή υψηλή που κατά παράδοση επικρατούσε στους ελαιώνες. της Λέσβου θα προσπαθήσουμε να συσχετίσουμε την επίδραση των κλιματολογικών συνθηκών της τελευταίας πενταετίας με την ποσότητα και ποιότητα του ελαιολάδου που παράγεται.

Temat projektu

Rolnictwo

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.