Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Pres Clonmel

Irland 16 år gammel   50 / 50

Prosjektets tittel:

Luft- og vannkvalitet i Clonmel

Forskningsspørsmål

Hvordan utslipp fra fabrikker og trafikkbelastning påvirker luft- og vannkvaliteten i Clonmel

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Clonmel er en by som består av mange fabrikker som slipper ut utslipp i luften. Clonmel lider også av trafikkproblemer, spesielt i rushtiden. Vi ønsker å undersøke hvordan disse utslippene påvirker luft- og vannkvaliteten.

Tema for prosjektet

Luftforurensning

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Vi planlegger å se på vannkvaliteten i elven Suir. Vi planlegger også å se på satellittbilder og sammenligne rushtiden i Clonmel med roligere tider. Vi planlegger også å undersøke hva slags utslipp som slippes ut i luften fra fabrikker i Clonmel.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.