Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Pres Clonmel

Irland 16 år gammal   50 / 50

Projektets titel:

Luft- och vattenkvaliteten i Clonmel

Forskningsfråga

Hur utsläpp från fabriker och trafikstockningar påverkar luft- och vattenkvaliteten i Clonmel

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Clonmel är en stad som består av många fabriker som släpper ut utsläpp i luften. Clonmel lider också av trafikstockningar, särskilt under rusningstid. Vi vill undersöka hur dessa utsläpp som släpps ut i luften påverkar vår luftkvalitet och vår vattenkvalitet.

Ämne för projektet

Luftföroreningar

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Vi planerar att titta på vattenkvaliteten i floden Suir. Vi planerar också att titta på satellitbilder och jämföra rusningstid i Clonmel med lugnare tider. Vi planerar också att undersöka vilken typ av utsläpp som kommer ut i luften från fabriker i Clonmel.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.