Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Sykkelteam

Irland 16 år gammel   6 / 0

Prosjektets tittel:

Analyse av skoleskyss og en handlingsplan for å fremme sykling.

Forskningsspørsmål

Kan et initiativ for å sykle til skolen bidra til å redusere luftforurensningen fra fossile kjøretøy?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Det lokale klimaproblemet vi undersøker, er luftforurensning knyttet til overforbruk av fossile kjøretøy i forbindelse med transport av studenter til Deele College, Raphoe, Co Donegal. Vi vil gjennomføre eksperimenter og undersøkelser for å finne ut hvordan luftkvaliteten rundt skolen er, og hvordan vi kan redusere den overdrevne bruken av fossile kjøretøy. Datainnsamlingen vil omfatte en luftkvalitetsmåler, en undersøkelse av lav på trærne rundt skolen og en spørreundersøkelse om hvordan elevene kommer seg til og fra skolen. Vi planlegger også å gjennomføre et initiativ for å fremme bruk av sykkel som et miljøvennlig transportmiddel til skolen.

Tema for prosjektet

Luftforurensning

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Vi planlegger å undersøke klimaproblemet ved å se på hvor mye utslipp som produseres av parkerte busser, og hvordan bruk av sykler som transportmiddel kan redusere mengden klimagasser som slippes ut ved bussholdeplassen/skolen.

Vi planlegger å bruke data og gjennomføre spørreundersøkelser for å supplere prosjektet vårt og gi oss flere svar på hva problemet er.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.