Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Club Astronomie-Climatologie de Sainte-Sophie

Luxembourg 12 år gammel   7 / 2

Prosjektets tittel:

Etude du "7ème continent"

Forskningsspørsmål

Le 7ème continent est-il inévitable?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Les aspects suivants seront analysés:
- Hva er det 7. kontinentet? De quoi est-il constitué? Quelle est l'ampleur du phénomène? -> POLLUTION
- Hva er de lokale konsekvensene for livet i havet (dyr og planter) og for det marine miljøet?
- Hvilke globale konsekvenser har denne forurensningen på kort og lang sikt?
- Quelles sont les causes et l'origine du phénomène?
- Quels sont les moyens pour résoudre le problème? Har du allerede forsøkt å velge noe?
- Har klimaendringene noen innvirkning på dette syvende kontinentet?
- Mikroplastisk problem

Tema for prosjektet

Avfall

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Après une phase de recherche bibliographique dans les revues scientifiques pour caractériser le phénomène et le soutien logistique d'ESERO Luxembourg (fresque des déchets et fresque du climat), nous souhaitons disposer d'images satellites à différents moments de l'année et de différentes années à la même date (influence des saisons? évolution au cours du temps?) pour analyser l'évolution du phénomène.

Concernant les causes et les conséquences, il faudra rechercher les informations dans les revues/livres scientifiques, voire en rencontrant des spécialistes présents au Luxembourg.

Når det gjelder løsningene, er det nødvendig å finne intervjuer eller rapporter fra dem som har forsøkt å velge noe. Man kan også forsøke å gjennomføre små simuleringsforsøk på laboratorienivå på skolen.

Når det gjelder en eventuell påvirkning av klimaendringene, er det nødvendig å bruke vitenskapelige metoder for å løse problemet.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.