Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Solstrålene

Sverige 6 år og yngre   13 / 6

Prosjektets tittel:

Vinna genom att återvinna

Forskningsspørsmål

I projektet vill vi undersöka En del av vår förskola kommer att rivas och med närhet till projektet och i samarbete med samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, vill undervisa barnen om återvinning och återbruk. Hva kan sparas og hva slanger man?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Återbruk av rivningsmaterial, bevara natur och miljö vid rivning av en byggnad.

Tema for prosjektet

Avfall

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.