Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Promienie słońca

Szwecja 6 lat i młodsi   13 / 6

Tytuł projektu:

Vinna genom att återvinna

Pytanie badawcze

En del av vår förskola kommer att rivas och med närhet till projectet och i samarbete med samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, vill undervisa barnen om återvinning och återbruk. Co można sparingować, a czego nie?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Aterbruk av rivningsmaterial, bevara natur och miljö vid rivning av en byggnad.

Temat projektu

Odpady

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.