Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: HI

Spania 14 år gammel   2 / 0

Prosjektets tittel:

Påvirkning av skogsdrift i Montgó naturpark

Forskningsspørsmål

¿El Parque Natural del Montgó está sufriendo un episodio de sequía?, ¿cuáles son las consecuencias de la sequía en el Parque Natural del Montgó?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Análisis del impacto de la sequía sobre diferentes elementos del ecosistema: riesgo de incendio, biodiversidad, masa forestal...

Tema for prosjektet

Flom og tørke

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Ved hjelp av satelittbilder og meteorologiske data evaluerer vi vegetasjonskulturen i Montgó som en indikator på skogbunnen. I tillegg analyserer vi virkningen av sequía på den biologiske mangfoldet.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.