Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: HI

Hiszpania 14 lat   2 / 0

Tytuł projektu:

Wpływ sekwencji na Park Naturalny Montgó

Pytanie badawcze

Czy Park Naturalny Montgó cierpi na epizod sekwoi? Jakie są konsekwencje sekwoi w Parku Naturalnym Montgó?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Analiza wpływu sekwencji na różne elementy ekosystemu: ryzyko pożaru, różnorodność biologiczną, masę leśną...

Temat projektu

Powodzie i susze

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Za pomocą obrazów satelitarnych i danych meteorologicznych ocenimy roślinność Montgó jako wskaźnik sekwencji. Ponadto analizujemy wpływ sekwencji na bioróżnorodność.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.