Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: 5c

Tyskland 10 år gammel   25 / 16

Prosjektets tittel:

Havelelvas voktere

Forskningsspørsmål

Klimaendringer i Berlin: synker vannstanden i elven Havel?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Elevene våre kjenner godt til elven Havel i Berlin: Mange av dem beveger seg langs den hver dag på vei til skolen. Noen har lagt merke til at elven blir stadig grunnere, og har uttrykt bekymring for floraen og faunaen i området, særlig de mange endene. Fokus for undersøkelsen vil derfor være å finne ut om fenomenet bare er forbigående og skyldes spesielle og tilfeldige forhold, eller om det faktisk er en langsiktig konsekvens av klimaendringene.

Tema for prosjektet

Elver og innsjøer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

1. idémyldring for å bli enige om en nøyaktig formulering av forskningsspørsmålet
Innsamling og analyse av ulike forskningsinstrumenter:
2. nyheter på nettet
3. fakta i sektorens publikasjoner
4. data og bilder fra sentinel-knutepunkter
5. data fra målinger på stedet
6. besøk til relevante vannovervåkingskontorer
7. invitasjon til skolen og intervju med en ekspert


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.