Oglekļa cikls

Īss apraksts Šajā trīs aktivitāšu kopumā skolēni uzzinās par oglekļa ciklu un izmantos to, lai noteiktu individuālas un kopienas līmeņa darbības, kas ļautu samazināt oglekļa daudzumu, kas tiek emitēts atmosfērā. Praktiskā aktivitātē, izmantojot mājsaimniecības materiālus, tiek aplūkota okeānu paskābināšanās ietekme, ļaujot skolēniem izstrādāt [...]