Οι αυτοκινητόδρομοι των ωκεανών - Θαλάσσια ρεύματα και η σχέση τους με το κλίμα

Σύντομη περιγραφή Σε αυτό το σετ τριών δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν μια ενότητα πολυμέσων για να μάθουν για τα θαλάσσια ρεύματα, τις λεωφόρους των ωκεανών, και πώς είναι σημαντικά για την κατανόηση του τοπικού κλίματος. Χρησιμοποιώντας μια πρακτική δραστηριότητα θα διερευνήσουν τι προκαλεί τα ωκεάνια ρεύματα. Θα χρησιμοποιήσουν επίσης δορυφορικές εικόνες για να αναλύσουν τη θερμοκρασία [...]

Πλανητικές αντλίες θερμότητας

Σύντομη περιγραφή Σε αυτό το σύνολο τριών δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα μάθουν πώς η κυκλοφορία των ωκεανών επηρεάζει το κλίμα. Στην εισαγωγική δραστηριότητα, πραγματοποιούν υπολογισμούς για να συγκρίνουν τις σχετικές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη στην ατμόσφαιρα και στους ωκεανούς. Μια πρακτική δραστηριότητα που χρησιμοποιεί άμεσα διαθέσιμο εξοπλισμό επιτρέπει στους μαθητές να δουν πώς το νερό διαφορετικών [...]