Λαμβάνοντας τον σφυγμό του πλανήτη- Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σύντομη περιγραφή Σε αυτό το σύνολο τριών δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα μάθουν πώς συλλέγονται δεδομένα από αισθητήρες και πώς η τροχιά ενός δορυφόρου επηρεάζει τη λεπτομέρεια που μπορεί να ληφθεί. Μια δραστηριότητα βασισμένη σε κείμενο εισάγει την έννοια της τηλεπισκόπησης και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο αισθητήρες και δορυφόροι σε διαφορετικές τροχιές μπορούν να αντιστοιχιστούν [...]