Att ta pulsen på planeten - gymnasiet

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig om hur data samlas in av sensorer och hur en satellits bana påverkar den detalj som kan erhållas. En textbaserad aktivitet introducerar begreppet fjärranalys och tittar på hur sensorer och satelliter i olika banor kan matchas för att [...].