Ανακαλύψτε πώς η αποστολή Copernicus Sentinel-3 βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν τη συνολική υγεία του πλανήτη μας.