Upptäck hur Copernicus Sentinel-3 hjälper forskare att förstå hur vår planet mår i stort.