Έργα των Climate Detectives 2018-2019

Θέμα έργου: Αλλαγή του κλίματος

Τίτλος του έργου: Κλιματική αλλαγή στο Piedmont- μια βιβλιογραφική έρευνα.

Ομάδα: 1C Cattaneospacenter

2018-2019   Επιστημονικό Γυμνάσιο   Τορίνο   Ιταλία   27 Ηλικία του μαθητή: 14-15


Περίληψη του έργου

Ζούμε στο Πιεμόντε, ΒΔ-Ιταλία. Το Πιεμόντε αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα λόγω των κλιματικών αλλαγών. Επιθυμούσαμε να επιτύχουμε μια σφαιρική και όσο το δυνατόν πιο εξαντλητική άποψη της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει το Piedmont. Για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας, η τάξη χωρίστηκε σε έξι ομάδες. Κάθε ομάδα διερεύνησε μια συγκεκριμένη πτυχή της κλιματικής αλλαγής στο Πιεμόντε. Το θέμα που μελετήθηκε από τις έξι ομάδες της τάξης είναι το ακόλουθο: (1) αλλαγές στις θερμοκρασίες- (2) αλλαγές στα ποσοστά χιονιού και βροχόπτωσης- (3) τήξη των παγετώνων των Άλπεων- (3) αλλαγές στη ροή των ρεμάτων- (4) επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πανίδα και τη χλωρίδα- (5) επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία- (6) πώς μετριάζεται η κλιματική αλλαγή στο Πιεμόντε. Μελετήσαμε τα διαθέσιμα βιβλιογραφικά δεδομένα.

Κύρια αποτελέσματα

Από την έρευνά μας προκύπτει ότι το Πιεμόντε, στη ΒΔ Ιταλία, επηρεάζεται έντονα από την κλιματική αλλαγή σε όλες τις πτυχές που εξετάσαμε. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι επιπτώσεις της παγκόσμιας αλλαγής στην άγρια πανίδα, τις γεωργικές καλλιέργειες και την ανθρώπινη υγεία. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι επείγον να λυθεί το πρόβλημα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προκειμένου να σωθεί το Πιεμόντε και ο πλανήτης Γη. Στην εργασία μας εξετάσαμε πολλές βιβλιογραφικές πηγές και συγκρίναμε αυτές που άλλες με τη μέθοδο της διασταυρούμενης επικύρωσης. Πιστεύουμε ότι έχουμε συλλέξει αρκετά δεδομένα ώστε να έχουμε μια εικόνα ευρεία αλλά βασικά σύμφωνη με την πραγματικότητα σχετικά με τα προβλήματα που θέτει η κλιματική αλλαγή στη γη του Πιεμόντε. Γνωρίζουμε ότι η παρουσίασή μας εγείρει πολλά ερωτήματα, ιδίως όσον αφορά τις ποσοτικές πτυχές της έρευνάς μας. Από την άλλη πλευρά, η έρευνά μας αποτελεί μια αρχική προσέγγιση της έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο Piedmont, και σχεδιάζουμε να την αναλύσουμε πιο ποσοτικά στο επόμενο μέλλον. Επί του παρόντος, εργαζόμαστε για την προώθηση των προκαταρκτικών μας αποτελεσμάτων δίπλα στην κοινότητα. Ως εκ τούτου, η ομάδα της τάξης κωδικοποίησε έναν δικτυακό τόπο: "Διαστημικό Κέντρο Cattaneo", όπου τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να διαδοθούν ευρέως.

Ενέργειες για τη μείωση του προβλήματος

Η έρευνά μας μας υποδεικνύει ότι για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στο Πιεμόντε θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες οι ακόλουθες διαδικασίες: (1) μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, (2) μείωση της παραγωγής αποβλήτων, (3) μείωση των βιομηχανικών εκπομπών, (4) μείωση της κατανάλωσης κρέατος, (5) αύξηση των δημόσιων μεταφορών, (6) μείωση των ιδιωτικών μεταφορών, (6) αύξηση της παροχής ανανεώσιμης ενέργειας, (7) αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Πιστεύουμε ότι η διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας σχετικά με την κλιματική αλλαγή στο Πιεμόντε θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Σχεδιάζουμε να διαδώσουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας ενεργοποιώντας ένα κανάλι στο you tube και κωδικοποιώντας έναν ιστότοπο: bit.ly/cattaneospacenter.

Σύνδεσμος έργου:

http://bit.ly/cattaneospacenter

Βίντεο του έργου


Τα έργα δημιουργούνται από τις ομάδες και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των κοινών δεδομένων.
← Όλα τα έργα