Klimato detektyvų projektai 2018-2019 m.

Projekto tema: Klimato kaita

Projekto pavadinimas: Klimato kaita Pjemonte - bibliografinis tyrimas.

Komanda: 1C Cattaneospacenter

2018-2019   Mokslo vidurinė mokykla   Turinas   Italija   27 Mokinio amžius: 14-15


Projekto santrauka

Gyvename Pjemonte, šiaurės vakarų Italijoje. Pjemontas susiduria su daugybe problemų dėl klimato pokyčių. Norėjome gauti visuotinį ir kuo išsamesnį klimato kaitos poveikio Pjemontui vaizdą. Kad įgyvendintume savo tikslus, klasė buvo suskirstyta į šešias komandas. Kiekviena komanda tyrė konkretų klimato kaitos Pjemonte aspektą. Šešios klasės komandos nagrinėjo šias temas: (1) temperatūros pokyčiai; (2) sniego ir kritulių kiekio pokyčiai; (3) Alpių ledynų tirpimas; (3) upelių tėkmės pokyčiai; (4) klimato kaitos poveikis faunai ir florai; (5) klimato kaitos poveikis žmonių sveikatai; (6) kaip sušvelninti klimato kaitą Pjemonte. Išnagrinėjome turimus bibliografinius duomenis.

Pagrindiniai rezultatai

Iš mūsų tyrimo matyti, kad Pjemontas, šiaurės vakarų Italija, yra stipriai paveiktas klimato kaitos visais mūsų nagrinėtais aspektais. Ypač didelį nerimą kelia pasaulinės kaitos poveikis laukinei gamtai, žemės ūkio kultūroms ir žmonių sveikatai. Darome išvadą, kad būtina skubiai spręsti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo problemą, siekiant išsaugoti Pjemontą ir Žemės planetą. Savo darbe atsižvelgėme į daugelį bibliografinių šaltinių ir lyginome vienus, kitus - kryžminio patikrinimo metodu. Manome, kad surinkome pakankamai duomenų, kad susidarytume platų, bet iš esmės tikrovę atitinkantį vaizdą apie klimato kaitos keliamas problemas Pjemonto kraštui. Žinome, kad mūsų pristatymas kelia daug klausimų, ypač susijusių su kiekybiniais mūsų tyrimo aspektais. Kita vertus, mūsų tyrimas yra pradinis požiūris į klimato kaitos poveikio Pjemontui tyrimą, o ateityje planuojame jį išsamiau kiekybiškai aprašyti. Šiuo metu stengiamės savo preliminarius rezultatus pristatyti bendruomenei. Todėl klasės komanda koduoja interneto svetainę: "Cattaneo Space Center" svetainę, kurioje galima plačiai paskelbti tyrimo rezultatus.

Veiksmai, padedantys sumažinti problemą

Mūsų tyrimas rodo, kad klimato kaitai Pjemonte sušvelninti būtų naudinga imtis šių priemonių: (1) sumažinti energijos suvartojimą; (2) sumažinti atliekų susidarymą; (3) sumažinti pramonės išmetamų teršalų kiekį; (4) sumažinti mėsos suvartojimą; (5) padidinti viešojo transporto naudojimą; (6) sumažinti privataus transporto naudojimą; (6) padidinti atsinaujinančios energijos tiekimą; (7) padidinti perdirbimo lygį. Manome, kad mūsų atlikto klimato kaitos Pjemonte tyrimo rezultatų sklaida galėtų pakeisti padėtį. Planuojame skleisti savo tyrimo rezultatus aktyvindami you tube kanalą ir koduodami interneto svetainę: bit.ly/cattaneospacenter.

Projekto nuoroda:

http://bit.ly/cattaneospacenter

Projekto vaizdo įrašas


Projektus kuria komandos ir prisiima visą atsakomybę už bendrus duomenis.
← Visi projektai