Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Παγωμένα κορίτσια

Ελλάδα 17 ετών, 18 ετών   8, 1 / 9

Τίτλος του έργου:

Αξιολόγηση της υποχώρησης των παγετώνων και των επιπτώσεών της στους υδάτινους πόρους

Ερευνητικό ερώτημα

Πώς συσχετίζεται η υποχώρηση των γνωστών παγετώνων με τις κλιματικές μεταβλητές, όπως αυτές παρατηρούνται μέσω δορυφορικών εικόνων στο EO Browser, ρίχνοντας φως στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής;

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Η ταχεία υποχώρηση των γνωστών παγετώνων σηματοδοτεί μια οδυνηρή περιβαλλοντική και κλιματική κρίση. Αυτές οι παγωμένες δεξαμενές, που κάποτε ήταν σταθερές, μειώνονται ταχύτατα λόγω των κλιμακούμενων επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Με κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση των υδάτινων πόρων ως αναπόσπαστα συστατικά του υδρολογικού κύκλου της Γης, το επιταχυνόμενο λιώσιμο των παγετώνων θέτει άμεσες απειλές για την τοπική και την κατάντη διαθεσιμότητα νερού. Ο αντίκτυπος αυτός αντανακλάται στα οικοσυστήματα και τις κοινότητες που εξαρτώνται από τα ποτάμια που τροφοδοτούνται από τους παγετώνες. Πέρα από τις υδρολογικές ανησυχίες, η υποχώρηση των παγετώνων συμβάλλει στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και μεταβάλλει τα καιρικά πρότυπα, ενισχύοντας τις ευρύτερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ο γρήγορος εντοπισμός και η ολοκληρωμένη κατανόηση αυτής της συγκεκριμένης περιβαλλοντικής πρόκλησης είναι επιτακτική ανάγκη για τη χάραξη αποτελεσματικών στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής. Η αντιμετώπιση των πολύπλευρων συνεπειών της υποχώρησης των παγετώνων στους υδάτινους πόρους και στο διασυνδεδεμένο κλιματικό σύστημα απαιτεί επείγουσα δράση.

Θέμα έργου

Κλιματική αλλαγή

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Στην ερευνητική μας πρωτοβουλία, στοχεύουμε να ερευνήσουμε τη σύνθετη σχέση μεταξύ της υποχώρησης των παγετώνων και των κλιματικών μεταβλητών χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες προσβάσιμες μέσω του EO Browser. Η ερευνητική μας προσέγγιση περιλαμβάνει τη χρήση των οπτικών δεδομένων του Sentinel-2 για την εξέταση των μεταβολών στην έκταση των παγετώνων σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ταυτόχρονες μεταβολές της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης. Η μεθοδολογία βήμα προς βήμα περιλαμβάνει την επιλογή μιας περιοχής γνωστής για τους παγετώνες της, την επιλογή των εικόνων Sentinel-2 λόγω της υψηλής τους ανάλυσης και τη χρήση διαφορετικών φασματικών ζωνών για την ενίσχυση της ορατότητας των περιοχών που καλύπτονται από παγετώνες. Το επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο καλύπτει πολλά χρόνια, επιτρέποντάς μας να καταγράψουμε τις τάσεις και τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου.
Το σχέδιό μας περιλαμβάνει μια συγκριτική ανάλυση εικόνων από διαφορετικές ημερομηνίες με τη χρήση της λειτουργίας time-lapse, η οποία θα μας επιτρέψει να διακρίνουμε μοτίβα υποχώρησης των παγετώνων. Η επικάλυψη κλιματικών δεδομένων στις εικόνες, διερευνώντας συσχετίσεις μεταξύ των αλλαγών των παγετώνων και των κλιματικών μεταβολών.
Αυτή η έρευνα με επίκεντρο τους φοιτητές όχι μόνο παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους παγετώνες, αλλά επίσης προάγει κρίσιμες δεξιότητες στην τηλεπισκόπηση, την ανάλυση δεδομένων και την περιβαλλοντική επιστήμη. Με την ενασχόλησή μας με το πρόγραμμα EO Browser και την εξέταση πραγματικών δεδομένων, θα συμβάλουμε ενεργά στη συλλογική μας κατανόηση των βαθιών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στις κρυοσφαιρικές περιοχές της Γης.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.