Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: IJzige meisjes

Griekenland 17 jaar, 18 jaar Ā  8, 1 / 9

Projecttitel:

Terugtrekken van gletsjers en de invloed ervan op watervoorraden beoordelen

Onderzoeksvraag

Hoe correleert de terugtrekking van bekende gletsjers met klimaatvariabelen, zoals waargenomen via satellietbeelden in de EO-browser, die licht werpen op de gevolgen van klimaatverandering?

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

De snelle terugtrekking van bekende gletsjers markeert een schrijnende milieu- en klimaatcrisis. Deze bevroren reservoirs, die ooit stabiel waren, nemen snel af door de escalerende effecten van de opwarming van de aarde. Het versneld afsmelten van gletsjers, die een cruciale rol spelen bij het reguleren van watervoorraden als integraal onderdeel van de hydrologische cyclus van de aarde, vormt een onmiddellijke bedreiging voor de lokale en stroomafwaartse beschikbaarheid van water. Dit effect weerklinkt in ecosystemen en gemeenschappen die afhankelijk zijn van door gletsjers gevoede rivieren. Naast hydrologische problemen draagt het terugtrekken van gletsjers bij aan de stijging van de zeespiegel en verandert het weerpatronen, waardoor de bredere gevolgen van klimaatverandering worden versterkt. Een snelle identificatie en een alomvattend begrip van deze specifieke milieu-uitdaging zijn noodzakelijk voor het opstellen van effectieve beperkings- en aanpassingsstrategieƫn. Er moet dringend actie worden ondernomen om de veelzijdige gevolgen van het terugtrekken van gletsjers op watervoorraden en het onderling verbonden klimaatsysteem aan te pakken.

Onderwerp project

Klimaatverandering

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

In ons onderzoeksinitiatief willen we de ingewikkelde relatie tussen de terugtrekking van gletsjers en klimaatvariabelen onderzoeken met behulp van satellietbeelden die toegankelijk zijn via de EO Browser. Onze onderzoeksaanpak bestaat uit het gebruik van de optische gegevens van Sentinel-2 om veranderingen in de omvang van gletsjers over een bepaalde periode te onderzoeken, met een sterke focus op gelijktijdige variaties in temperatuur en neerslag. De stapsgewijze methodologie omvat het selecteren van een gebied dat bekend staat om zijn gletsjers, het kiezen voor Sentinel-2 beelden vanwege de hoge resolutie, en het gebruik van verschillende spectrale banden om de zichtbaarheid van met gletsjers bedekte gebieden te verbeteren. Het gekozen tijdsbestek beslaat meerdere jaren, zodat we trends en veranderingen in de loop van de tijd kunnen vastleggen.
Ons plan omvat een vergelijkende analyse van beelden van verschillende datums met behulp van de time-lapse functie, waardoor we patronen in de terugtrekking van gletsjers kunnen onderscheiden. We leggen klimaatgegevens over de beelden heen en onderzoeken correlaties tussen gletsjerveranderingen en klimaatvariaties.
Dit studentgerichte onderzoek biedt niet alleen een unieke kans om de gevolgen van klimaatverandering op gletsjers te begrijpen, maar bevordert ook kritieke vaardigheden in teledetectie, gegevensanalyse en milieuwetenschap. Door te werken met EO Browser en echte gegevens te onderzoeken, zullen we actief bijdragen aan ons collectieve begrip van de ingrijpende gevolgen van klimaatverandering op de cryosferische gebieden van de aarde.


Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het geĆÆdentificeerde probleem behoort.