Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: CSA_GulfStream

Βέλγιο 16 ετών, 17 ετών   1, 4 /

Τίτλος του έργου:

L'évolution du climat belge causé par le Gulf Stream.

Ερευνητικό ερώτημα

Τι είναι το Ρεύμα του Κόλπου, πώς μετακινείται στο κόσμο και τι επιπτώσεις έχει στο κλίμα της Βελγίας;

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Le problème que nous rencontrons en Belgique est le climat très variable. Γιατί το κλίμα μας είναι πολύ διαφορετικό μεταξύ του Καναδά και της χώρας μας, παρόλο που βρισκόμαστε στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος; Après quelques recherches, nous avons constaté qu'un phénomène naturel provoque ces changements. Ονομάζεται ρεύμα του Κόλπου. Nous avons pour but d'expliquer précisément ce que c'est et en quoi il impacte le climat mondial (généralités) et notre climat régional. En effet, c'est un courant marin qui influence énormément le climat européen et ce dernier ralenti depuis des décennies. Αυτή η αλλαγή έχει πολλές συνέπειες για το κλίμα και το περιβάλλον. Nous allons étudier et montrer ces changements au cours de notre étude qui montre bien que le Gulf Stream n'est pas une chose insignifiante et qu'il faut prendre conscience du problème pour pouvoir y faire face.

Θέμα έργου

Κλιματική αλλαγή

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Pour commencer, nous allons réaliser des recherches approfondies sur le Gulf Stream pour ensuite les exposer avec les informations de notre pays. Ensuite, nous allons exploiter les données satellites Sentinel 1,2 et 3 ainsi que celle de Landsat pour élaborer des comparaisons avec les normes générales comme la différence de température entre le climat belge d'aujourd'hui et celui du Canada. Εν συνεχεία, συγκρίνουμε τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας με τα χαρακτηριστικά του Ρεύματος του Κόλπου για να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε και να καταγράψουμε την εξέλιξή του σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα στη Βόρεια Θάλασσα (Βέλγιο). Pour finir, nous allons présenter en quoi le Gulf Stream impacte le climat et pourquoi son évolution pose problème pour l'avenir.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.