Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: CSA_Golfstroom

België 16 jaar, 17 jaar   1, 4 /

Projecttitel:

L'évolution du climat belge causé par le Gulf Stream.

Onderzoeksvraag

Wat is de Golfstroom, hoe verplaatst hij zich in de wereld en welke invloed heeft hij op het klimaat in België?

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

Het probleem dat we tegenkomen in België is het zeer veranderlijke klimaat. Pourquoi notre climat est très différent entre le Canada et notre pays alors que nous sommes sur la même breedtegraad? Na enkele onderzoeken hebben we vastgesteld dat deze veranderingen veroorzaakt worden door een natuurlijke fenomeen. Dit is de Golfstroom. We willen graag duidelijk maken wat dit is en welke invloed het heeft op het mondiale klimaat (algemene kenmerken) en ons regionale klimaat. En effet, c'est un courant marin qui influence énormément le climat européen et ce dernier ralenti depuis des décennies. Deze verandering heeft veel gevolgen voor het klimaat en het milieu. Wij bestuderen en tonen deze veranderingen in de loop van ons onderzoek, waaruit blijkt dat de Golfstroom niet iets onbeduidends is en dat men zich bewust moet zijn van het probleem om het het hoofd te kunnen bieden.

Onderwerp project

Klimaatverandering

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

Om te beginnen gaan we onderzoek doen naar de Golfstroom om deze vervolgens te vergelijken met de informatie van ons land. Vervolgens gebruiken we de gegevens van de satellieten Sentinel 1, 2 en 3 en van Landsat om vergelijkingen te maken met algemene normen, zoals het verschil in temperatuur tussen het Belgische klimaat van vandaag en het Canadese klimaat. Vervolgens vergelijken we de gegevens die we tot onze beschikking hebben met de kenmerken van de Golfstroom om zijn evolutie op mondiaal niveau en meer bepaald in de Noordzee (België) te kunnen observeren en monitoren. Tot slot zullen we uitleggen welke impact de Golfstroom heeft op het klimaat en waarom zijn evolutie een probleem vormt voor de toekomst.


Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het geïdentificeerde probleem behoort.