Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: CSA_GulfStream

Belgien 16 år gammal, 17 år gammal   1, 4 /

Projektets titel:

Den belgiska klimatutvecklingen orsakad av Golfströmmen.

Forskningsfråga

Vad är Golfströmmen, hur utvecklas den i världen och vilken inverkan har den på klimatet i Belgien?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Det problem som vi möter i Belgien är att klimatet är mycket varierande. Varför är vårt klimat mycket annorlunda i Kanada och i vårt land när vi befinner oss på samma breddgrad? Efter några undersökningar har vi konstaterat att dessa förändringar orsakas av ett naturligt fenomen. Det kallas Golfströmmen. Nous avons pour but d'expliquer précisément ce que c'est et en quoi il impacte le climat mondial (généralités) et notre climat régional. Det är en marin ström som påverkar det europeiska klimatet enormt och detta har pågått i flera årtionden. Denna förändring får många konsekvenser för klimatet och miljön. Nous allons étudier et montrer ces changements au cours de notre étude qui montre bien que le Gulf Stream n'est pas une chose insignifiante et qu'il faut prendre conscience du problème pour pouvoir y faire face.

Ämne för projektet

Klimatförändringar

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

För att börja med detta kommer vi att genomföra djupgående undersökningar av Golfströmmen för att sedan sammanställa dem med information från vårt land. Därefter kommer vi att utnyttja satellitdata från Sentinel 1, 2 och 3 samt Landsat för att göra jämförelser med allmänna normer som temperaturskillnaden mellan dagens belgiska klimat och det kanadensiska. Därefter kommer vi att jämföra de uppgifter som vi har tillgång till med Golfströmmens egenskaper för att kunna observera och visa dess utveckling på global nivå och särskilt i norra delen av landet (Belgien). Avslutningsvis kommer vi att presentera hur Golfströmmen påverkar klimatet och varför dess utveckling utgör ett problem för framtiden.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.