Tervetuloa Climate Detectives Expert Dashboardiin!

Täältä löydät hankkeet, joista tarvitsemme palautetta.

Climate Detectives (tutkimusluokka)

Joukkue: CSA_GulfStream

Belgia 16-vuotias, 17-vuotias   1, 4 /

Hankkeen nimi:

L'évolution du climat belge causé par le Gulf Stream.

Tutkimuskysymys

Mikä on Golf-virta, miten se liikkuu maailmassa ja miten se vaikuttaa Belgian ilmastoon?

Määrittele paikallinen ympäristö-/ilmasto-ongelma, jota haluat tutkia.

Le problème que nous rencontrons en Belgique on le climat très variable. Miksi ilmastomme on hyvin erilainen Kanadassa ja Belgiassa, vaikka olemme samalla leveysasteella? Après quelques recherches, nous avons constaté qu'un phénomène naturel provoque ces changements. Se on nimeltään Golfvirta. Nous avons pour pour de expliquément ce que c'est et en quoi il impacte le climat mondial (généralités) et notre climat régional. Kyseessä on siis merenkäynti, joka vaikuttaa merkittävästi Euroopan ilmastoon ja joka on vaikuttanut Euroopan ilmastoon jo useiden vuosikymmenten ajan. Tällä muutoksella on paljon vaikutuksia ilmastoon ja ympäristöön. Tutkimuksessamme tutkimme ja arvioimme näitä muutoksia, mikä osoittaa, että Golf-virta ei ole mitätön asia ja että ongelma on tiedostettava, jotta siihen voidaan vastata.

Hankkeen aihe

Ilmastonmuutos

Kuvaile, miten aiot tutkia tunnistettua ongelmaa ja mitä tietoja aiot analysoida.

Aluksi meidän on tehtävä asianmukaisia tutkimuksia Golfvirrasta, jotta voimme myöhemmin esitellä ne maamme tiedoilla. Lisäksi hyödynnämme Sentinel 1,2 ja 3 -satelliittidataa sekä Landsat-satelliittidataa, jotta voimme tehdä vertailuja yleisten normien kanssa, kuten esimerkiksi Kanadan ja Belgian nykyisen ilmaston lämpötilan eroista. Lisäksi vertailemme käytettävissämme olevia tietoja Golfvirran ominaispiirteisiin, jotta voimme tarkkailla ja seurata sen kehitystä koko maailman tasolla ja erityisesti pohjoisella merialueella (Belgiassa). Lopuksi selvitetään, miten Golf-virta vaikuttaa ilmastoon ja miksi sen kehitys aiheuttaa ongelmia tulevaisuutta ajatellen.


Palautteesi

Asiantuntijapalaute Vaihe 1 - 2023-2024
Onko ehdotettu ongelma ongelma, jota oppilaat voivat itse asiassa tutkia? Onko se toteutettavissa, realistinen? Selittäkää miksi tai miksi ei. Onko suhde ilmastoon/paikalliseen ympäristöön selvitetty? Ilmoittakaa tarvittaessa laajempi tieteellinen konteksti, johon tunnistettu ongelma kuuluu.