Havsis från rymden - Undersökning av arktisk havsis och dess koppling till klimatet

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att undersöka arktisk havsis. Först kommer de att utföra en praktisk aktivitet för att ta reda på vad som händer "när havet fryser". Sedan använder de satellitbilder för att analysera havsisens koncentration och utbredning och hur dessa parametrar har förändrats under de senaste decennierna. De [...]

En passage öppnas - Arktisk havsis och klimatförändringar

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att upptäcka den viktiga roll som arktisk havsis spelar i jordens klimatsystem. Aktiviteterna utspelar sig i samband med Nordvästpassagen. Den första aktiviteten är en matematisk undersökning av havsisens smälthastighet för att illustrera vad som menas med arktisk förstärkning. A [...]