Meranie pulzu planéty

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa žiaci naučia, ako sa rôzne druhy elektromagnetického žiarenia používajú na pozorovanie zmien našej planéty. Prvá aktivita obsahuje prehľad oblastí elektromagnetického spektra a načrtáva, ako sa používajú pri pozorovaní Zeme. V druhej aktivite sa žiaci dozvedia o falošných farbách snímok a [...]