Att ta pulsen på planeten

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig hur olika typer av elektromagnetisk strålning används för att observera hur vår planet förändras. Den första aktiviteten går igenom regionerna i det elektromagnetiska spektrumet och beskriver hur de används vid observation av jorden. I den andra aktiviteten får eleverna lära sig om falska färgbilder och [...].