Biodiverzita a strata biotopov

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít študenti začnú s čítaním úlohy, ktorá ich oboznámi so slovnou zásobou a myšlienkami, ktoré sú kľúčové pri uvažovaní o vzťahu medzi zmenou klímy a ekosystémami. Terénny prieskum miestnej oblasti, ktorý možno vykonať pomocou doma vyrobeného zariadenia, je rozšírený o meranie biodiverzity [...]