Archív projektov

Archív projektov

Vyberte si vhodnú tému pre svoj projekt
Vek študentov *
Zdieľajte video (alebo inú multimediálnu prezentáciu) v dĺžke maximálne 3 minúty, aby ste predstavili svoj projekt.
Edícia
Nahrajte logo svojho tímu a/alebo obrázky a grafy, ktoré podporujú vaše výsledky/závery a ktoré môžu ilustrovať vykonanú prácu. Poznámka: Nevkladajte žiadne obrázky, ktoré môžu identifikovať deti

Maximálna veľkosť súboru: 10MB