Archiwum projektów

Archiwum projektów

Wybierz odpowiedni temat dla swojego projektu
Wiek uczniów *
Udostępnij film (lub inną prezentację multimedialną) trwający maksymalnie 3 minuty, aby zaprezentować swój projekt.
Wydanie
Prześlij logo swojego zespołu i/lub obrazy i wykresy na poparcie swoich wyników/wniosków, które mogą zilustrować wykonaną pracę. Uwaga: Nie przesyłaj żadnych zdjęć, które mogą zidentyfikować dzieci.

Maksymalny rozmiar pliku: 10MB