Αρχείο έργων

Αρχείο έργων

Επιλέξτε ένα κατάλληλο θέμα για το έργο σας
Ηλικίες μαθητών *
Μοιραστείτε ένα βίντεο (ή άλλη παρουσίαση πολυμέσων) διάρκειας 3 λεπτών το πολύ για να παρουσιάσετε το έργο σας.
Έκδοση
Ανεβάστε το λογότυπο της ομάδας σας και/ή εικόνες και γραφήματα που υποστηρίζουν τα αποτελέσματα/συμπεράσματα σας και που μπορούν να απεικονίσουν τη δουλειά που κάνατε. Σημείωση: Μην ανεβάζετε εικόνες που μπορούν να ταυτοποιήσουν τα παιδιά.

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 10MB