Vitajte na paneli expertov Climate Detectives!

Tu nájdete projekty, ku ktorým by sme potrebovali vašu spätnú väzbu

Klimatickí detektívi (kategória vyšetrovania)

Tím: Zapatope

Španielsko 15 rokov   50 /

Názov projektu:

Medusas en mi ciudad

Výskumná otázka

¿La temperatura del agua está relacionada con el aumento de medusas en las playas de Cantabria?

Identifikujte miestny environmentálny/klimatický problém, ktorý chcete preskúmať

La temperatura del agua en la costa ¡de Castro Urdiales ha subido este verano, y eso podría ser la causa de unos visitantes un tanto irritantes en nuestra ciudad.

Téma projektu

Zmena klímy

Opíšte, ako plánujete skúmať identifikovaný problém a aké údaje plánujete analyzovať.

Investigando la temperatura del agua en el Cantábrico a lo largo de los últimos 50 años, para conocer su evolución y tendencia.
Se buscará relacionarlo con el cambio climático, centrándonos en el clima de Cantabria.


Vaša spätná väzba

Spätná väzba expertov Fáza 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémom, ktorý môžu študenti skutočne preskúmať? Je uskutočniteľný, realistický? Vysvetlite prečo alebo prečo nie. Je spracovaný vzťah s klímou/miestnym prostredím? V prípade potreby uveďte širší vedecký kontext, do ktorého identifikovaný problém patrí.