Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: Zapatope

Španělsko 15 let   50 /

Název projektu:

Medusas en mi ciudad

Výzkumná otázka

¿La temperatura del agua está relacionada con el aumento de medusas en las playas de Cantabria?

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

La temperatura del agua en la costa ¡de Castro Urdiales ha subido este verano, y eso podría ser la causa de unos visitantes un tanto irritantes en nuestra ciudad.

Téma projektu

Změna klimatu

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

Investigando la temperatura del agua en el Cantábrico a lo largo de los últimos 50 años, para conocer su evolución y tendencia.
Se buscará relacionarlo con el cambio climático, centrándonos en el clima de Cantabria.


Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.